Σχεδιάστε το δικό σας LEXSHA με τη μορφή ενός κειμένου

Ο σχεδιασμός δεν είναι μόνο εικόνες και άλλες απεικονίσεις - ακόμη και το κείμενο χρειάζεται να είναι σχεδιασμένο για να γίνει πιο ελκυστικό για τους αναγνώστες σας. Σε αυτό το LEXSHA θα πάρετε κάποιες πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμφάνιση του κειμένου σας.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Nicole Georgogianni

by Nicole Georgogianni on 3 March, 2015 .

BEST CYBERNETICS MANAGER

Rating:

Views: 4658

 

Category: LEXSHA: How to > How to communicate?

This entry is also available in the following languages:

Contents