Skapa din LEXSHA i form av en text

Design handlar inte bara om bilder och illustrationer - även en text måste vara designad för att bli mer attraktiv för dina läsare. I denna LEXSHA får du några värdefulla tips om hur du kan förbättra upplevelsen av din text.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

bassel matar

by bassel matar on 3 March, 2015 .

Graphic Designer - Net Based Learning - Branding

Rating:

Views: 4720

 

Category: LEXSHA: How to > How to communicate?

This entry is also available in the following languages:

Contents